Rozwiązania

Trimble Transport & Logistics
Pełna kontrola lokalizacji pojazdów

Rygorystyczne przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku, zatłoczone ulice, rosnące wymagania co do większej elastyczności i terminowości dostaw to problemy nękające każdą firmę transportowo-spedycyjną.
W celu zwiększenia efektywności działalności, obniżenia kosztów eksploatacji, zagwarantowania bezpieczeństwa kierowców oraz danych i towarów, a także – co nie mniej ważne – zwiększenia zadowolenia naszych klientów firma Legarto zdecydowała się na wdrożenie systemu CarCube firmy Trimble.

Legarto
Firma FAIRPLAY 2010 – 2014

Miło nam Państwa poinformować, że firma Legarto Sp. z o.o. piąty rok z rzędu została laureatem konkursu i otrzymała prestiżową nagrodę „Przedsiębiorstwo Fair Play 2014”.
„Przedsiębiorstwa Fair Play” to firmy, które na co dzień respektują wartości etyczne
i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak
i dostawców. Firmy te wyróżniają się zespołem zaangażowanych, kreatywnych
i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi. Dla „Przedsiębiorstw Fair Play” społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne, niż przyjęte granice.

Legarto
Firma FAIRPLAY 2010 – 2014

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości
i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta.

ISO 9001:2008, „System Zarządzania Jakością – Wymagania” jest czwartą wersją standardu opublikowanego po raz pierwszy w 1987 r., który stał się ogólnoświatowym wzorcem służącym zapewnieniu możliwości spełnienia wymagań jakościowych i zwiększania satysfakcji Klienta w relacjach