Ekologia

Legarto Logistic Sp. z o.o.
firma świadoma ekologicznie

Nasza firma od kilku lat stosuje system jakości System Zarządzania Środowiskiem PN EN ISO 14001.
Wdrożenie systemu ISO 14001 miało na celu zapewnienie zawsze tej samej – najwyższej jakości usług proponowanych przez naszą firmę oraz ugruntowanie standardów obsługi wprowadzonych dotychczas
przy jednoczesnej ciągłej minimalizacji negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne.

Współpraca na rzecz ochrony przyrody

Od lat wspieramy Stowarzyszenie Ochrony Sów jako nasz aktywny wkład w ochronę przyrody. Prowadzona przez stowarzyszenie działalność edukacyjna i ochrony przyrody jest szczególnie zbieżna z naszym postrzeganiem świata. Uważamy, że każdy powinien wnieść swój wkład w ochronę środowiska naturalnego.